Για αυτό το δύσκολο για όλους έτος 2020, δεν ισχύουν τιμές υψηλής σεζόν!
Ο ελάχιστος χρόνος ενοικίασης τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι 3 ημέρες.

Malformed encoding found in chunked-encoding